სიახლეები

კომპანიონი - დამხმარეს მომსახურება

კომპანიონი - დამხმარეს მომსახურება

ახალი მომსახურება საქართველოსა და მეზობელი ქვეყნებისთვის.

- თუ გსურთ სამკურნალოდ ან გასაჯანსაღებლად გამზავრება, მაგრამ გჭირდებათ დახმარება გადაადგილებასა თუ ყოველდღიურ საქმიანობაში.

- თუ გსურთ გაუშვათ თქვენი ძვირფასი ადამიანი სამკურნალოდ თუ გასაჯანსაღებლად, მაგრამ არ გაქვთ საშუალება გაუწიონთ კომპანიონობა.

ჩვენ გთავაზობთ უნიკალურ მომსახურებას: კომპანიონი-დამხმარეს მზრუნვალობას.

თქვენთან ან თქვენს ოჯახის წევრთან იქნება ადამიანი, რომელიც იზრუნებს საყოფაცხოვრებო საკითხებსა და ჯანსაღ და უსაფრთხო გარემოზე. ასევე გაგიწევთ კომპანიონობას სამკურნალო პროცედურების დროს და იზრუნველყოფს ექიმის დანიშნულების სწორად შესრულებას. ყველა თქვენი პრიორიტეტი გათვალისწინებული იქნება მომსახურების გაწევისას.

დამატებით, ხელმისაწვდომია ტრანსფერის მომსახურება.