სოციალური და სამთავრობო პროგრამები

პროგრამების სია:

ჩვენი პროექტის მიზანია:

  • საქართველოს კურორტების განვითარება
  • მომხმარებლისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნა და ინფორმირება
  • ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდა

ამას რათქმაუნდა, ვერ მოვახერხებთ სახელმწიფო სტრუქტურების მხარდაჭერის გარეშე. ამიტომ, ჩვენ ვთანამშრომლობთ სოციალურ სააგენტოსთან  და  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან

ჩვენს ვებ-გვერდზე და სოციალურ გვერდებზე, შეძლებთ მიიღოთ ინფორმაცია საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში სიახლეების შესახებ, არსებული პროგრამების შესახებ საქართელოს და უხცო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ასევე, გაიგებთ ჩვენი და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომლობის შედეგად განხორციელბული პროექტების შესახებ.